Table of content

Volume 2, Number 3, 2016

Przedmowa

Ewa Marynowicz-Hetka, Jean-Marie Barbier
NOWIS
2016; 2(3):8-10

ICID: 1233791
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Préface

Ewa Marynowicz-Hetka, Jean-Marie Barbier
NOWIS
2016; 2(3):11-13

ICID: 1233792
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Cultures of Action and Shared Ways of Organizing the Construction of Sense

Jean-Marie Barbier
NOWIS
2016; 2(3):14-46

ICID: 1233793
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

The Social Dimension of Interaction in the Field of Practice: the Case of Social Work

Ewa Marynowicz-Hetka
NOWIS
2016; 2(3):47-61

ICID: 1233797
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Adult Education: Conceptual Tools

Jean-Pierre Boutinet
NOWIS
2016; 2(3):62-78

ICID: 1233799
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Educational Culture of the City: What is Taught by Global Urbanism

Maria Mendel
NOWIS
2016; 2(3):79-69

ICID: 1229461
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Cultural Animation as Humanistic Pedagogy

Dariusz Kubinowski
NOWIS
2016; 2(3):97-108

ICID: 1233802
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Element edukacji w tworzeniu społeczeństwa opartego na przedsiębiorczości

Marija Zarezankova-Potevska
NOWIS
2016; 2(3):109-123

ICID: 1233803
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Social Pedagogy/Social Work in Germany

Rita Braches-Chyrek, Heinz Sünker
NOWIS
2016; 2(3):124-146

ICID: 1233804
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Praca socjalna i terapia rodziny: interdyscyplinarne korzenie interwencji w rodzinie

Robert Constable
NOWIS
2016; 2(3):147-160

ICID: 1233805
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Rural Culture and Education – Description of Performed Activities

Pedro Puig-Calvó, Jean-Louis Ichard
NOWIS
2016; 2(3):161-179

ICID: 1233806
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Educational Science in Germany: Changes in the Mode of Studying and in the Status of the Discipline as a Result of the Bologna Reform

Cathleen Grunert, Katja Ludwig
NOWIS
2016; 2(3):180-198

ICID: 1233807
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Angielski: Klucz do studiów międzynarodowych i bariera na drodze do pogłębionego zrozumienia

Wilfried Hartmann
NOWIS
2016; 2(3):199-214

ICID: 1233810
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Social Pedagogy at the University of Lodz: Past – Present – Future: Culmination of the Celebrations of the 70th Anniversary of the Department of Social Pedagogy of the University of Lodz

Izabela Kamińska-Jatczak, Elżbieta Skoczylas-Namielska
NOWIS
2016; 2(3):215-232

ICID: 1233813
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>

Międzynarodowa konferencja “Participatory Social Work: Approaches, Barriers, Critique”, Łódź 29–30 września 2016 r.

Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Małgorzata Kostrzyńska
NOWIS
2016; 2(3):233-234

ICID: 1233814
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS >>