Educational Sciences versus Pedagogy

Bogusław Śliwerski
NOWIS
2015; 1 (1):
ICID: 1173562
Article type: Original article
 
 
German pedagogy is the reference point for the analysis of the relationship between educational sciences and pedagogy, due to the fact that in Germany educational sciences constitute a distinct field of study. In my work, I refer to the origins of educational sciences in German-speaking countries and present their development and status in Poland. I offer three cognitive perspectives in the Polish approach to educational sciences. First, pedagogy as a science of education, whose purpose is human education. Second, the science of education which is like pedagogical metatheory of education or educational metascience. Third, the science of educational sciences, i.e. the science that integrates the results from different areas and fields of science which make education the subject of their research.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     metodologia badań pedagogicznych [0 related records]
     wychowanie [59 related records]
     paradygmat badań [0 related records]
     nauki o wychowaniu [0 related records]
     metateoria wychowania [0 related records]
     metapedagogika [0 related records] 

Related articles

M Christ, M Szmigiel,
Od gier terenowych po larpy, czyli pedagogika przy...
Tekst ma na celu prezentację doświadczeń zebranych podczas realizacji modułu fakultatywnego pt. Pedagogika przygody, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowane zostan...
ABSTRACT
E Danowska,
Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnaz...
Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu założył Tadeusz Czacki przy wydatnej pomocy i współpracy Hugona Kołłątaja. Rangę liceum szkoła ta uzyskała w 1819 roku. Przez niespełna 26 lat istnienia wpisała się w historię wschodnich ziem Rzeczyp...
ABSTRACT
K Pepłowski ,
Wzory (pop)kultury – amerykanskie komiksy w wymi...
W procesie wychowania i socjalizacji dużą wagę przywiązuje się do tego, jakie wzorce przyswajane są przez młodych ludzi. Kontakt z wytworami kultury masowej uznawanymi za odpowiednie dla młodych czytelników jest promowany, zaś zaznajamianie...
ABSTRACT