Understanding the Everyday Reality of Education. Introduction

Anna Walczak
NOWIS
2016; 1 (2):
ICID: 1198743
Article type: Editorial
 
 

  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     wychowanie [59 related records]
     przestrzeń [10 related records]
     codzienność wychowania [1 related records] 

Related articles

K Mordyński,
PERCEPCJA WYSTAWY A KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI EKS...
Artykuł poświęcony jest problemowi percepcji wystaw muzealnych przez zwiedzających. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień wpływających współcześnie na kształtowanie ekspozycji. Dorobek badawczy różnych dyscyplin nauki pozwala na wie...
ABSTRACT
K Pepłowski ,
Wzory (pop)kultury – amerykanskie komiksy w wymi...
W procesie wychowania i socjalizacji dużą wagę przywiązuje się do tego, jakie wzorce przyswajane są przez młodych ludzi. Kontakt z wytworami kultury masowej uznawanymi za odpowiednie dla młodych czytelników jest promowany, zaś zaznajamianie...
ABSTRACT
A Wróbel ,
Codzienność wychowania jako przestrzeń symbolic...
Niniejszy tekst stanowi efekt badań teoretycznych dotyczących codzienności wychowania, interpretowanej jako przestrzeń symboliczna. Prezentowane rozważania osadzone zostały w perspektywie paradygmatu interpretatywnego i odnoszą się do relacji...
ABSTRACT