Philosophical Pedagogy as Transdisciplinar Movement

Krzysztof Maliszewski
NOWIS
2016; 1 (2):
ICID: 1198744
Article type: Original article
 
 
The divergence trend in cognition and education is so strong that instead of an image in high definition we cease to see the reality as a meaningful whole. Therefore, it is the time of blurred genres and interdisciplinary research. However, pedagogy hardly copes with the postulate of interdisciplinarity. The breakdown into research plots and specializations blocks the question about multidimensional education. The problem is even more serious. Interdisciplinarity also has adverse consequences, which brings on the need to change the academic culture. Transdisciplinarity makes a higher level of interdisciplinarity as a change in the epistemological status of the individual humanities. In that context, philosophical pedagogy is not just a part of pedagogy, but it is an internal transdisciplinary movement in pedagogy.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     interdyscyplinarność [9 related records]
     pedagogika filozoficzna [1 related records]
     transdyscyplinarność [0 related records] 

Related articles

H Suszek, E Wegner,
Przeniesienie i jego użyteczność w psychoterapi...
Artykuł jest próbą odpowiedzi na dwa pytania: (1) Czy opisane na gruncie psychoanalizy zjawisko przeniesienia znajduje potwierdzenie w badaniach? (2) Jaka jest użyteczność pracy z przeniesieniem w świetle badań? W artykule przedstawiono wątp...
ABSTRACT
K Maliszewski,
Szaleństwo niemożliwego versus przepracowanie ...
Tekst zwraca uwagę na istotną, ale rzadko rozważaną kwestię pedagogiczną. Przebaczenie to jedno z kluczowych egzystencjalnych doświadczeń związanych z rozwojem tożsamości. Istnieje pokusa, by krzywdę i odwet czynić centrum tożsamości. ...
ABSTRACT
W Maliszewski, R Mazurczuk,
Solarfiltr – mobilny filtr uzdatniania wody zasi...
W artykule opisano technologię uzdatniania wody oraz zasadę budowy nowego mobilnego filtra opracowanego przez zespół badawczy Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej i przeznaczonego do oczyszczania wody pochodzącej ze źródeł powierzchni...
ABSTRACT