Understanding as Returning to Authentic Being.
Martin Heidegger and Literature

Michał Januszkiewicz
NOWIS
2016; 1 (2):
ICID: 1198748
Article type: Original article
 
 
This article is an attempt of hermeneutic reflection on understanding as being-in-the-world, which is recognized as looking for an identity. The identity, on the one hand, will be comprehended as an everyday task and, on the other hand, as a kind of irremovable tension between returning and escaping from oneself. The problem of the self will be interpreted in the context of Charles Taylor's ethics of authenticity with particular emphasis placed on Martin Heidegger's hermeneutics.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     bycie-w-świecie [0 related records]
     autentyczność [1 related records]
     sobość [0 related records]
     tożsamość [52 related records] 

Related articles

J Niedbalski,
Aktywność sportowa w życiu osób niepełnospraw...
Celem artykułu jest zbadanie i zrekonstruowanie procesualnego wymiaru przemian dokonujących się w autoidentyfikacji i autodefinicji osób niepełnosprawnych uprawiających sport. W interpretacji danych odwołuję się do takich pojęć jak tożsam...
ABSTRACT
J Nikitorowicz,
Model kształtowania się tożsamości kulturowej ...
W artykule przedstawiono dynamiczny i zmienny proces kształtowania się tożsamości współczesnego człowieka. Podkreślono jego specyfikę w warunkach wielokulturowości, zjawiska dziejącego się w procesie od współwystępowania odmiennych kul...
ABSTRACT
A Brzezińska, J Cieciuch,
 Tożsamość - nowe operacjonalizacje, nowe ...
 Tekst wprowadzający do zeszytu specjalnego ...
ABSTRACT