Significance of Everyday Life in Janusz Korczak’s Philosophy of Education

Dorota Kubicka
NOWIS
2016; 1 (2):
ICID: 1198752
Article type: Case report
 
 
The topicality of Janusz Korczak’s thought lies in its openness towards ignorance. It is not due to our knowledge about a child, but to philosophical ignorance that we can open up to a dialog with it. Referring to philosophical ignorance is the core element of Korczak’s reflection on the nature of a child. An educator responsible for children must observe them every day. In this way he/she learns to shape his/her respect towards their current needs. When an educator gives a child the right to be who it is, he/she simultaneously limits his/her right to decide who this child is to be in the future. Therefore, the educator is obliged to take responsibility not for a child’s future, but for its present.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     tolerancja [0 related records]
     wychowanie [59 related records] 

Related articles

S Chrobak,
Wychowanie do przebaczenia w pedagogii salezjańsk...
Problematyka wychowawcza dotyczy zawsze konkretnego człowieka. W procesie wychowania, zachodzącym pomiędzy wychowawcą i wychowankiem, wychowawca podejmuje świadome działania na rzecz poszerzenia i ubogacenia repertuaru zachowań oraz postaw wyc...
ABSTRACT
S Chrobak,
Kultura szkoły katolickiej w kontekście pedagogi...
Człowiek tworzy kulturę, ale i ona kształtuje jego życie. Symbolem miejsca edukacji w kulturze jest szkoła. Na kulturową tożsamość szkoły składa się zwykle kilka podstawowych elementów. Jest to zjawisko wielowarstwowe, a wartości, normy...
ABSTRACT
J Chańko, J Daszyńska,
Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojn...
Autorzy charakteryzują zjawisko rekonstrukcji historycznej w oparciu o przykłady rekonstrukcji z okresu I wojny światowej, głównie z obszaru Polski. W pierwszej części artykułu J. A. Daszyńska skupia się na przedstawieniu genezy rekonstr...
ABSTRACT