The Concept of Existence by Karl Jaspers as a Contribution to Reflection on the Everyday Reality of Education

Justyna Sztobryn-Bochomulska
NOWIS
2016; 1 (2):
ICID: 1198753
Article type: Case report
 
 
The article presents a specifically defined concept of existence in the philosophy of Jaspers. In his interpretation, existence which allows man to rise above the shallowness of empirical (and therefore incomplete) life has sparked the afterthought on the everyday reality of education. According to Jaspers, boundary situations play an important role in human life, since they force man to make an effort aimed at transforming himself. Man, as a free creature, can make this effort and enter a boundary situation and existence, thus transcending towards Being, or he may stay out of existence. Creation of the self, which can be observed in a human being portrayed by Jaspers' philosophy, is analogous to the process of education and self-education, as in the case of Kantian and neo-Kantian philosophy of education, when a man goes from anomie, through heteronomy, to moral autonomy.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     filozofia wychowania [5 related records]
     wychowanie [59 related records]
     sytuacje graniczne [0 related records]
     egzystencja [2 related records]
     filozofia egzystencjalna [0 related records]
     Jaspers [2 related records] 

Related articles

J Chańko, J Daszyńska,
Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojn...
Autorzy charakteryzują zjawisko rekonstrukcji historycznej w oparciu o przykłady rekonstrukcji z okresu I wojny światowej, głównie z obszaru Polski. W pierwszej części artykułu J. A. Daszyńska skupia się na przedstawieniu genezy rekonstr...
ABSTRACT
K Pepłowski ,
Wzory (pop)kultury – amerykanskie komiksy w wymi...
W procesie wychowania i socjalizacji dużą wagę przywiązuje się do tego, jakie wzorce przyswajane są przez młodych ludzi. Kontakt z wytworami kultury masowej uznawanymi za odpowiednie dla młodych czytelników jest promowany, zaś zaznajamianie...
ABSTRACT
M Nowak,
Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogi...
Artykuł podejmuje problem tożsamości filozofii wychowania i jej specyfiki jako subdyscypliny pedagogicznej, postulując zarazem pewien model jej uprawiania, który może pozwalać na realizowanie jej w dawnych kategoriach nie tylko dyscypliny nauk...
ABSTRACT