Educational Culture of the City: What is Taught by Global Urbanism

Maria Mendel
NOWIS
2016; 2 (3):
ICID: 1229461
Article type: Original article
 
 
Living in the city, in physical proximity among its inhabitants, results in mutual influences which generate certain knowledge, attitudes, behavioral dispositions, habits and rituals, the specificity of which is referred to as culture of the city. Educational culture of the city makes a part of this culture. Its structure and its processes can be investigated and developed, and this text presents possibilities of such research and development. The analyses presented here focus on a global city managed in a neoliberal way. Comprehending it as Foucauldian dispositif, one can notice strategic assemblages of social phenomena forming specific apparatuses of power and knowledge in relation to education. Speaking of educational culture of the city as a separate category proves theoretically viable and can be productive both internally, as an element of its specific educational thought, and as a tool for broader reflection on contemporary cities, their cultures and problems. This article aims to justify such an approach.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     szkoła [49 related records]
     neoliberalizm [5 related records]
     globalny urbanizm [0 related records]
     kultura edukacyjna miasta [0 related records] 

Related articles

S Nazaruk,
Proces socjalizacji w klasach zróżnicowanych kul...
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wszystkie dzieci przebywające na terytorium Polski objęte są obowiązkiem szkolnym, dotyczy to również dzieci uchodźców, które przybyły razem ze swoimi rodzicami. W szkole dzieci uczą się język...
ABSTRACT
J Kusztal,
Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym a p...
Celem artykułu jest opis i wyjaśnienie sytuacji dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie w szkole. Niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem należy traktować jako specjalne potrzeby eduk...
ABSTRACT
B Kamińska,
Usytuowanie nauczyciela muzyki i przedmiotu Muzyka...
Wśród nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zostały przeprowadzone badania – gdzie nauczyciele różnych przedmiotów mieli postawione zadanie opisania – jaka jest ich opinia o nauczaniu muzyki w&nb...
ABSTRACT