Ewa Marynowicz-Hetka, Jean-Marie Barbier
NOWIS
2016; 2 (3):
ICID: 1233791
Article type: Editorial
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     kształcenie/kształtowanie [0 related records]
     kultury działania [0 related records]
     nauki o wychowaniu [1 related records] 

Related articles

B Zongo, A Diarra,
FARMERS’ PRACTICES AND WILLINGNESS TO ADOPT SUPP...
This study analyzes farmers' practices and willingness to adopt supplemental irrigation on rainfed crops in the Sahelian and Sudano-Sahelian areas of Burkina Faso. A survey of 629 farmers revealed a diversity of farming practices within and between t...
ABSTRACT
E Marynowicz-Hetka, J Barbier ,
Préface...
...
ABSTRACT
J Barbier,
Nowe wyzwania dla badań w naukach o wychowaniu: p...
W tekście przyjmuje się przypuszczenie, że w związku ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi zarówno edukacja, jak też kształcenie, ujmowane jako aktywności profesjonalne, podobnie jak inne pola oddziaływania na Innego (zarządzanie, doradz...
ABSTRACT