Ewa Marynowicz-Hetka, Jean-Marie Barbier
NOWIS
2016; 2 (3):
ICID: 1233792
Article type: Editorial
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     éducation/formation [0 related records]
     cultures d’action [0 related records]
     Sciences de l’Education [0 related records] 

Related articles

E Marynowicz-Hetka,
Pedagogizacja życia społecznego — spojrzenie z...
Tekst stanowi sproblematyzowaną odpowiedź na niektóre uwagi zawarte w eseju recenzyjnym Heleny Ostrowickiej. Stanowi także ponowne spojrzenie na zagadnienia pedagogizacji życia społecznego, które było przedmiotem analizy zespołu autorów. Na...
ABSTRACT
E Marynowicz-Hetka,
Wprowadzenie...
...
ABSTRACT
E Marynowicz-Hetka,
Katedra UNESCO: Kształcenie i Praktyki Profesjona...
...
ABSTRACT