Social Pedagogy at the University of Lodz: Past – Present – Future: Culmination of the Celebrations of the 70th Anniversary of the Department of Social Pedagogy of the University of Lodz

Izabela Kamińska-Jatczak, Elżbieta Skoczylas-Namielska
NOWIS
2016; 2 (3):
ICID: 1233813
Article type: Short communication
 
 
The paper is an account of the events ending the jubilee year of the University of Lodz and the Department of Social Pedagogy, entitled Social Pedagogy at the University of Lodz: Past – Present – Future, which included two parts: a panel discussion around the issues contained in the book by J.-M. Barbier Vocabulaire d’analyse des activités. Penser les conceptualisations (Lexicon of the activity analysis. Conceptualizations of customary terms) and an exhibition devoted to the history of social pedagogy at the University of Lodz. The event was also a celebration of the centenary of the birth of Professor Irena Lepalczyk occurring on 1 October 2016. The discussion focused on key terms for the author’s own concept of activity analysis, presented in the Lexicon. The emphasized elements included the proposal of unobvious meanings as well as the original structure of the book.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     antropologia praktyki [0 related records]
     rodzaje aktywności [1 related records]
     analiza aktywności [0 related records]
     pojmowalność aktywności [0 related records]
     aktywność [16 related records] 

Related articles

M Zrałek,
Metoda projektu edukacyjnego jako sposób wyzwalan...
Przedmiotem badań niniejszego opracowania było ustalenie, czy realizowane w przedszkolu projekty edukacyjne rozwijają dziecięcą aktywność i ekspresję twórczą. W trakcie badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Autorka podkreśl...
ABSTRACT
K Dmitruk-Sierocińska,
Znaczenie aktywności i metod aktywizujących w ed...
Artykuł koncentruje się na miejscu i znaczeniu aktywności ucznia edukacji wczesnoszkolnej oraz na wykorzystaniu metod aktywizujących w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Przydatność tych metod w praktyce szkolnej jest nie do podważenia. Nie od...
ABSTRACT
E Piwowarska,
Zajęcia plastyczne w klasach I–III oparte na me...
Zaprezentowana w niniejszym artykule problematyka odnosi się do planowania przez nauczycieli zajęć plastycznych w klasach I–III opartych na metodzie praktycznej działalności uczniów. W części teoretycznej krótko przedstawiono koncepcje nau...
ABSTRACT