Od redaktorów tomu

Danuta Urbaniak-Zając, Elżbieta Dubas, Marcin Kafar
NOWIS
2017; 1 (4):
ICID: 1241909
Article type: Editorial
 
 

  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     biografia [13 related records]
     edukacyjnych wymiarów badań biograficznych [0 related records]
     badania biograficzne [8 related records] 

Related articles

A Golczyńska-Grondas, M Potoczna,
Z klasy robotniczej do pomocy społecznej. Biogra...
Od początku lat 90. socjologowie z Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą wielowymiarowe badania biedy i wykluczenia społecznego. W latach 1997–1999, w ramach projektów „Formy ubóstwa i zagrożeń społecznych i ich przestrzenne rozmieszczeni...
ABSTRACT
J Niedbalski,
Wzory karier niepełnosprawnych sportowców – an...
Celem artykułu jest zrekonstruowanie wzorów karier osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport. W interpretacji danych odwołuję się do takich pojęć jak tożsamość, praca nad biografią, czy procesualny wymiar przemian dokonujący...
ABSTRACT
R Braches-Chyrek,
Biografia i kształtowanie: relacje międzypokolen...
Biografia i kształtowanie (się) człowieka stanowią powiązane ze sobą perspektywy badawcze, w których nie bez znaczenia są relacje między pokoleniami. W pracy społecznej (Soziale Arbeit) teorie kształtowania i teorie biografii tworzą konte...
ABSTRACT