Critical Approach to Biographical Research

Agnieszka Bron
NOWIS
2017; 1 (4):
ICID: 1241913
Article type: Original article
 
 
In social sciences and humanities, a variety of approaches to biographical research are used. The question then arises what is appropriate and what is not? Which approach is worth using and why? This article looks at biographical research from the critical point of view, especially at a time when the diversity of approaches, concepts, and perspectives can make it difficult for novices to use this method.
Having long experience in applying the biographical method allows me to look critically at my own research and think about using the abductive method to generate a theory on identity formation and transformation by non-traditional students in higher education in Sweden. How is this possible and what are the consequences?
This article tries to show the beginnings of the biographical method in the context of social sciences and reflects on the different approaches, pitfalls as well as advantages and disadvantages. It presents problems in applying biographical interview, sampling, ethical issues, data analysis and conceptualization as well as creation of typology on the example of my own research.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     typologia studentów [0 related records]
     analiza [14 related records]
     abdukcja [0 related records]
     metoda biograficzna [3 related records] 

Related articles

K Kaźmierska,
Proces transformacji w doświadczeniach biograficz...
Wśród wielu opublikowanych badań, społecznych diagnoz i refleksji teoretycznych dotyczących procesu transformacji w Polsce znaleźć można przede wszystkim rozważania dotyczące zmiany ujmowanej z perspektywy makrospołecznej w różnych j...
ABSTRACT
R Brodziak, T Kaźmierski,
Analiza wybranych narzędzi w modelowaniu procesó...
W artykule zostały poddane analizie wybrane pakiety oprogramowania pod kątem wykorzystania ich funkcjonalności w modelowaniu procesów eksploatacyjnych ujęć wody, takich jak: czas pracy urządzeń, zastosowania taryf cenowych, analizy uderzeń...
ABSTRACT
J Burski,
Klasa średnia a perspektywa biograficzna. Empir...
W artykule skupiam się na próbie rekonstrukcji klasowej pozycji przedstawiciela klasy średniej – jego biograficznej drogi oraz napięć wynikających z zajmowania określonego miejsca w strukturze społecznej. Tę swoistą analizę wspieram uj...
ABSTRACT