Learning from One’s Own Biography as an Exemplification of Biographical Learning

Elżbieta Dubas
NOWIS
2017; 1 (4):
ICID: 1241920
Article type: Original article
 
 
This article presents the results of the biographical research project titled “Learning from One’s Own Biography” conducted in the years 2008–2010. Learning from one’s own biography is an exemplification of biographical learning. The text presents the results of the research project describing learning from one’s own biography in the following perspectives: ontological, epistemological, methodological and methodical. It shows a person as a biographical being and displays the process of studying/ exploring one’s own biography and the process of cognition (of reality) through biography. Furthermore, the paper discusses three contexts of understanding and experiencing learning from one’s own biography and methodical implications for adult education.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     uczenie się z własnej biografii [0 related records]
     biograficzne uczenie się [0 related records]
     badania empiryczne [4 related records]
     andragogika [9 related records]
     Edukacja dorosłych [2 related records] 

Related articles

D Labischová, B Gracová,
Problems of school history teaching in t...
This study focuses on the position of school history teaching within today’s Czech education system. The authors delineate current trends in the theory of history teaching – the concept of history as a school subject cultivating historical ...
ABSTRACT
W Świtalski,
Łódzkie biograficzne konferencje andragogiczne...
...
ABSTRACT
m GRZYB,
Andragogika w służbie bezpieczeństwa państwa...
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego postrzegania andragogiki i jej znaczenia w procesie harmonijnego rozwoju człowieka oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytania o skuteczność procesu edukacyjnego – jakie stosować zasady...
ABSTRACT