Theoretical Assumptions of Narrative Learning in Adulthood

Emilia Mazurek
NOWIS
2017; 1 (4):
ICID: 1241922
Article type: Original article
 
 
The paper presents the main assumptions of the narrative learning theory developed by M. Carolyn Clark and Marsha Rossiter. The theory is based on the idea that people understand themselves as well as the changes over the course of their lives narratively. Narratives are a uniquely human way of giving meaning to life experience. According to the authors, narrative learning is a twofold concept: 1) learning through stories (listening to stories, telling stories, recognizing stories), 2) conceptualizing learning as a narrative process.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     narracyjne uczenie się [0 related records]
     teoria narracyjnego uczenia się [0 related records]
     badania biograficzne [8 related records]
     narracja (auto)biograficzna [0 related records] 

Related articles

A Golczyńska-Grondas, M Potoczna,
Z klasy robotniczej do pomocy społecznej. Biogra...
Od początku lat 90. socjologowie z Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą wielowymiarowe badania biedy i wykluczenia społecznego. W latach 1997–1999, w ramach projektów „Formy ubóstwa i zagrożeń społecznych i ich przestrzenne rozmieszczeni...
ABSTRACT
D Urbaniak-Zając,
Narracja a biograficzna perspektywa badawcza...
Badacze biografii zauważają wzrost liczby prac odwołujących się do badań biograficznych, przy jednoczesnym spadku ich wartości poznawczej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest nietrafne przekonanie o ich łatwości, wynikające z przenosze...
ABSTRACT
J Golonka-Legut, M Pryszmont-Ciesielska,
Badacz wobec doświadczeń dorosłych w kontekści...
Przyglądając się współczesnym praktykom badawczym realizowanym w obszarze nauk społecznych, można dostrzec wyraźne zainteresowanie biografią. Obserwacja losów jednostek, (roz)poznawanie mikroświatów społecznych z perspektywy indywidualny...
ABSTRACT