The Doubling of Shadow. Notes from an Ethnography of Life

Wojciech Józef Burszta
NOWIS
2017; 1 (4):
ICID: 1241924
Article type: Original article
 
 
The paper is an attempt to present the idea of an ethnography of life understood as a formative narrative on the shaping of one’s identity diachronically as well as from the perspective of key metaphors penetrating the trajectory of the whole life. Ethnography of life is a kind of intellectual and emotional vivisection, a reflexive autotherapy which highlights the different contexts and crucial moments that shape what we often call a scientific biography. The key metaphor of this story is “the doubling of shadow” – the passing of the loved ones, and life in the shadow of the postwar reality of the People’s Republic of Poland.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     wiwisekcja [0 related records]
     tożsamość [52 related records]
     metafora [14 related records]
     etnografia [12 related records] 

Related articles

J Antonik,
Współczesna, nieformalna edukacja żydowska w Po...
Celem prezentowanych badań była eksploracja i opis współczesnej edukacji nieformalnej tworzonej przez społeczność żydowską w Polsce. W badaniach uczestniczyło osiem osób (sześć kobiet i dwóch mężczyzn). Rozmówcy i rozmówczynie to os...
ABSTRACT
J Niedbalski,
Wzory karier niepełnosprawnych sportowców – an...
Celem artykułu jest zrekonstruowanie wzorów karier osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport. W interpretacji danych odwołuję się do takich pojęć jak tożsamość, praca nad biografią, czy procesualny wymiar przemian dokonujący...
ABSTRACT
J Juszczyk-Rygałło,
Kształtowanie podmiotowości ucznia w relacji do ...
Poczucie podmiotowości ściśle wiąże się z podstawową zasadą dydaktyczną świadomego i aktywnego udziału najmłodszych w procesie edukacji. Dla ucznia motywujące jest postrzeganie i przeżywanie siebie jako podmiotu – jednostki mającej p...
ABSTRACT