Biography and the Formation Process: Intergenerational Relations

Rita Braches-Chyrek
NOWIS
2017; 1 (4):
ICID: 1241926
Article type: Original article
 
 
Biography and formation of human beings are interrelated research perspectives in which relationships between generations are quite significant. In social work (Soziale Arbeit), theories of formation and theories of biography constitute the context for the understanding of cultural transmission in social relationships, the analysis of patterns of living and the description of problematic situations. Although life stories and formation stories are experienced as individual and unique, yet they reflect specific structures.
The structures created in the course of life are closely linked to the concept of generation. The generation perspective is expressed in family relationships, but it also has a social context. The article discusses the relationship and importance of formation and biography in intergenerational relations, in the light of social change.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     biografia [13 related records]
     kształtowanie (Bildung) [0 related records]
     relacje międzypokoleniowe [1 related records]
     praca społeczna [3 related records]



 

Related articles

K Kaźmierska,
Proces transformacji w doświadczeniach biograficz...
Wśród wielu opublikowanych badań, społecznych diagnoz i refleksji teoretycznych dotyczących procesu transformacji w Polsce znaleźć można przede wszystkim rozważania dotyczące zmiany ujmowanej z perspektywy makrospołecznej w różnych j...
ABSTRACT
J Niedbalski,
Wzory karier niepełnosprawnych sportowców – an...
Celem artykułu jest zrekonstruowanie wzorów karier osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport. W interpretacji danych odwołuję się do takich pojęć jak tożsamość, praca nad biografią, czy procesualny wymiar przemian dokonujący...
ABSTRACT
J Niedbalski,
Aktywność sportowa w życiu osób niepełnospraw...
Celem artykułu jest zbadanie i zrekonstruowanie procesualnego wymiaru przemian dokonujących się w autoidentyfikacji i autodefinicji osób niepełnosprawnych uprawiających sport. W interpretacji danych odwołuję się do takich pojęć jak tożsam...
ABSTRACT