“A window onto a Different World Opened up for Me Then. My Eyes Opened and I Saw My Life”: On the Turning Points in Breaking Away from the World of Crime

Renata Szczepanik
NOWIS
2017; 1 (4):
ICID: 1241929
Article type: Case report
 
 
This article presents the findings from a biographical study of repeat offenders serving prison sentences. It focuses on the experiences of male participants, particularly the turning points in the ways in which the offenders evaluated their lives. The starting point for the analyses were the following questions: How do repeat offenders construct turning points which so dramatically transform their perceptions of themselves and their identity in the eyes of others? What role does blind chance play in the process of rehabilitation and what role is played by institutional interventions? Four types of turning points were identified and discussed in this study: a change of social roles in the family, love for a woman, religious conversion, and participation in addiction therapy. These turning points triggered strong emotions and led to biography work aimed at breaking away from habitual offending.
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     terapia uzależnień w więzieniu [0 related records]
     nawrócenie religijne więźniów [0 related records]
     kontakty więźniów z rodziną [0 related records]
     punkty zwrotne [0 related records]
     recydywiści [0 related records]
     badania biograficzne [8 related records] 

Related articles

E Mazurek,
Narracyjne uczenie się człowieka dorosłego Zał...
W tekście przedstawiono zarys teorii narracyjnego uczenia się opracowanej przez M. Carolyn Clark i Marshę Rossiter. Teoria oparta jest na założeniu, że ludzie rozumieją nie tylko siebie, ale także zmiany zachodzące w biegu ich życia w spos...
ABSTRACT
J Golonka-Legut, M Pryszmont-Ciesielska,
Badacz wobec doświadczeń dorosłych w kontekści...
Przyglądając się współczesnym praktykom badawczym realizowanym w obszarze nauk społecznych, można dostrzec wyraźne zainteresowanie biografią. Obserwacja losów jednostek, (roz)poznawanie mikroświatów społecznych z perspektywy indywidualny...
ABSTRACT
A Golczyńska-Grondas, M Potoczna,
Z klasy robotniczej do pomocy społecznej. Biogra...
Od początku lat 90. socjologowie z Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą wielowymiarowe badania biedy i wykluczenia społecznego. W latach 1997–1999, w ramach projektów „Formy ubóstwa i zagrożeń społecznych i ich przestrzenne rozmieszczeni...
ABSTRACT