Reviewers

2015

Hanna Bednarek ( Uniwersytet SWPS w Warszawie)

Krzysztof Biel ( Akademia Ignatianum w Krakowie)

Maria Donevska ( University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje , Macedonia )

Mariusz Granosik (Uniwersytet Łódzki)

Teresa Hejnicka-Bezwińska ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki)

Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)

Marek Konopczyński ( Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

Elżbieta Kowalska-Dubas (Uniwersytet Łódzki)

Dariusz Kubinowski ( Uniwersytet Szczeciński)

Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski)

Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)

Libor Musil ( Masaryk University, Brno, Czech Republic)

Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)

Marie Špiláčková ( University of Ostrava, Czech Republic)

Renata Szczepanik (Uniwersytet Łódzki)

Sławomir Sztobryn ( Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

Lucyna Telka (Uniwersytet Łódzki)

Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)

Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki)

Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)

 

2016

Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Oldřich Chytil (Ostravská Univerzita),

Maria Donevska (University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje)

Krystyna Faliszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)   

Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej)    

Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki)

Renata Góralska (Uniwersytet Łódzki)

Anna Gutowska (Uniwersytet Łódzki)

Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ewa Kantowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Karolina Kuryś-Szyncel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)   

Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)

Astrid Męczkowska-Christiansen (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Libor Musil (Masarykova Univerzita)

Pavel Navrátil (Masarykova Univerzita)    

Elżbieta Oleksy (Uniwersytet Łódzki)    

Piotr Oleś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)   

Helena Ostrowicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)    

Ewa Pasterniak-Kobyłecka (Uniwersytet Zielonogórski)    

Dominique Paturel (Institut National de la Recherche Agronomique)   

Aleksandra Pawliszyn (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)    

Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)    

Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Anna Rurka (Université Paris Nanterre)   

Aneta Słowik (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)    

Marie Špiláčková (Ostravská Univerzita)    

Krzysztof Szmidt (Uniwersytet Łódzki)    

Sławomir Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)    

Lucyna Telka (Uniwersytet Łódzki)    

Margarita Teresevičienė (Vytauto Didžiojo Universitetas)

Max Urchs (European Business School, Wiesbaden)

Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Bernadetta Żynis (Akademia Pomorska w Słupsku)